Podešavanje miša

 

Da biste podesili miša, idite u Control Panel pa na Mouse.

 

Na početnoj strani možete podesiti da li želite da koristite miš levom ili desnom rukom. Na slici je podešen na desnu. Ispod se nalazi klizač kojim možete podesiti brzinu za dupli klik. Click Lock je opcija koja vam omogućava da selektujete bez držanja tastera miša. Dovoljno je da samo pritisnite miša i selektujete, a da biste prekinuli selektovanja ponovo pritisnite miša. 

 

Kada kliknete na Pointers pojavljuje se ekran kao na slici gore. Ovde možete da podesite izgled vašeg miša u XP-u.

 

Pod Pointer Options nalaze se opcije kojima možete podesiti brzinu miša, njegovo direktno odlaženje do najbližeg objekata, prikaz repa - koji može pomoći osobama sa oštećenim vidom, skrivanje miša prilikom kucanja i prikazivanje lokacije miša prilikom pritiska na Ctrl.

 

 

Na kraju pod Hardware možete podesiti koji miš koristite i još neke stvari koje je bolje ostaviti onima koji se time bave.

 

Nazad

 


***Home *** Windows XP Professional i Home Edition*** Kako ga nabaviti *** Tehnička podrška *** Downloads *** Windows Update *** Kontakt ***